02 March 2020 ~ 0 Comments

Women Power ngayong Buwan ng mga Kababaihan

Women Power ngayong Buwan ng mga Kababaihan (1)
Women Power ngayong Buwan ng mga Kababaihan
Kasama ang mga opisyales ng Local Council of Women ay nagsagawa ng pagpupulong para sa Women’s Month Celebration ngayong Marso 2020. Pinag-usapan sa pagpupulong ang mga iba’t ibang proyekto at programa para sa mga kababaihan read more>>

Leave a Reply