02 March 2019 ~ 0 Comments

Sa mga kapwa naming babae, mga may pusong babae

Sa mga kapwa naming babae, mga may pusong babae at lahat ng mga nagmamahal sa mga babae, magkaisa po tayo lagi lalo na ngayong buwan ng Marso bilang pagpupugay sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo!

Sa mga kapwa naming babae, mga may pusong babae

Leave a Reply