14 May 2019 ~ 0 Comments

Maraming salamat po sa inyong lahat!

Maraming salamat po sa inyong lahat (1)

It’s easy to love because it’s free…

Maraming salamat po sa inyong lahat!
Binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pagpupugay sa Panginoon!
Pagpalain tayong lahat!

Maraming salamat po sa inyong lahat (2)

Maraming salamat po sa inyong lahat (3)

Maraming salamat po sa inyong lahat (4)

Leave a Reply