04 October 2021 ~ Comments Off on Kayo ang naging instrumento para maabot namin ang aming pangarap;

Kayo ang naging instrumento para maabot namin ang aming pangarap;

Comments are closed.