06 April 2013 ~ 0 Comments

Asingan Pangasinan with Mayor Chua

Ang kauna unahang Mayor sa kasaysayan ng Asingan, na nagpalabas ng kanyang mga proyekto sa Social Network.

Leave a Reply