02 April 2019 ~ 0 Comments

Saludo po ako sa buong taon na paglilingkod para sa kapakanan ng ating kabataan

Saludo po ako sa buong taon na paglilingkod para sa kapakanan ng ating kabataan! Maraming salamat Asingan District l! Mabuhay po kayo!
District l (2)

District l (3)

District l (4)

District l (5)

District l (6)

District l (7)

District l (8)

District l (9)

District l (10)

District l (11)

District l (12)

District l (1)

Leave a Reply