16 January 2012 ~ 0 Comments

“Mag-aral ay karapatan mo, magparehistro ngayong Enero”

January 28, 2012-“Mag-aral ay karapatan mo, magparehistro ngayong Enero”

DepEd declared this day as early registration day.

Leave a Reply